در این مقاله به صورت جامع و تصویری به آموزش رایگان مدل سازی میز مدرن در نرم افزار تری دی مکس (3D Max) میپردازیم.

آموزش مدل سازی میز مدرن در تری دی مکس

ابتدا از بخش Create و سپس بخش Standard primitives یک حجم آماده ی cylinder یا استوانه انتخاب میکنیم.

همان طور که میدانیم تنظیمات پارامتر آبجکت ها در نرم افزار تری دی مکس در از بخش Modify قابل دسترس میباشد.

از این بخش Radius یا شعاع استوانه را 60 سانتی متر و Height یا ارتفاع آن را بر روی 45 سانتی متر قرار میدهیم.

از بخش Modifier لیست مدیفایر edit poly را انتخاب میکنیم

و سپس وارد نمای Front میشویم و همانند تصویر زیر تعدادی از پلیگان های استوانه را انتخاب میکنیم

و سپس آن را Delete (پاک) میکنیم.

اکنون دو صفحه ی بالا و پایین میز را انتخاب کرده و به اندازه ی 1 سانتی متر از آن copy میگیریم

 و سپس از بخش edit polygons گزینه ی Inset را انتخاب کرده 

و مقدار آن را 5 سانتی متر تعیین میکنیم و صفحات اضافه را پاک میکنیم.

اکنون خطوط پایینی لبه های آبجکت را انتخاب کرده 

و سپس با استفاده از ابزار edit poly کمی به آن ارتفاع میدهیم تا کف میز رسم شود.

اکنون یکی از صفحات پایه میز را انتخاب کرده و توسط connect edges دو خط نزدیک به لبه ی آن ایجاد میکنیم.

اکنون از داخل آبجکت دو نقطه ی رأس آن را انتخاب کرده 

و سپس از بخش edit edges ابزار weld را انتخاب میکنیم

حال همین کار را در لبه ی بالای آبجکت نیز تکرار میکنیم.

اکنون با استفاده از ابزار selection خطوط لبه ی بالایی آبجکت را انتخاب میکنیم

و توسط Edit poly به آن ضخامت میدهیم تا لبه های میز مدل سازی شوند 

و سپس از بخش Edit edges گزینه ی Create shape را انتخاب میکنیم.

اکنون یک کپی از خط لبه ی بالای میز گرفته و 

 Shape را انتخاب کرده و سپس گزینه ی affect pivot only را انتخاب میکنیم

و لبه ی میز را انتخاب کرده و کمی به سمت داخل میاوریم.

اکنون با استفاده از ابزار Swift loop لبه های میز را با خطوط افقی تقسیم بندی میکنیم تا بتوانیم این خطوط را نرم تر کنیم.

اکنون میخواهیم که به آبجکت مورد نظر کمی ضخامت دهیم 

برای اینکار ابتدا ابجکت را انتخاب کرده و سپس از بخش 

Modifier List مدیفایر Shell را انتخاب میکنیم و

 سپس وارد بخش تنظیمات آن شده و Outer amount را بر روی 0.3 قرار میدهیم.

اکنون مجددا آبجکت را انتخاب کرده و

 اینبار مدیفایر Turbo Smooth را انتخاب میکنیم و Iteration آن را بر روی 3 قرار میدهیم.

این مدیفایر همان طور که از اسمش پیداست میتواند لبه های یک آبجکت را نرم تر و Smooth تر نماید.

اکنون خط کپی شده از لبه ی میز را انتخاب کرده و بر روی میز قرار میدهیم

و سپس مدیفایر Extrude را انتخاب میکنیم و Amount آن را بر روی 3 سانتی متر قرار میدهیم.

مجددا Turbo smooth را انتخاب کرده تا لبه ی آن نیز نرم تر شود.

اکنون صفحات آن را انتخاب کرده و سپس ابزار Inset را انتخاب میکنیم و

 مقدار آن را بر روی 1.5 سانتی متر قرار میدهیم و سپس آن را delete یا پاک میکنیم

و با ابزار Connect بر روی آن خطوط افقی ایجاد میکنیم و سپس مدیفایر Turbo smooth را انتخاب میکنیم

و سپس از بخش Edit borders گزینه ی Cop را انتخاب میکنیم.

حال یه کپی از آن گرفته و سپس آن را در لبه ی پایین میز قرار میدهیم 

و سپس با استفاده از Edit poly و Scale آن را بر روی لبه تنظیم میکنیم.

سپس با استفاده از مدیفایر FFD کمی فرم آن را تغییر میدهیم و فرم اصلی آن را کج میکنیم.

برای تماشای آموزش رایگان مدل سازی میز مدرن فیلتر شکن خود را روشن و ویدیو زیر را (Play) کنید.

منبع : YouTube

5/5

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید