در این مقاله به آموزش مدل سازی با مدیفایر Twist در نرم افزار تری دی مکس میپردازیم و روش مدل سازی با این مدیفایر را یاد میگیریم.

مدل سازی با مدیفایر Twist

در این آموزش قصد داریم که یک چوب خامه ای شکل را مدل سازی کنیم 

برای این کار ابتدا تصویر چوب را در نرم افزار تری دی مکس وارد میکنیم

سپس ابعاد تصویر را مشخص میکنیم و یکPlane به ابعاد عکس رسم میکنیم.

برای رسم Plane ابتدا از بخش Create و سپس Standard primitives یک plane انتخاب میکنیم

و سپس از بخش Modify و در بخش پارامتر های آن طول و عرض Plane را مطابق با طول و عرض عکس تعیین میکنیم.

اکنون یک متریال ساخته و در Diffuse آن تصویر مورد نظر را به عنوان یک Bitmap وارد میکنیم

و سپس آن را به Plane نسبت میدهیم.

اکنون وارد ویو Front شده و سپس یک torus انتخاب میکنیم

و آن را مطابق تصویر زیر در محل بر آمدگی چوب قرار میدهیم.

اکنون کلیک راست کرده و گزینه ی Object properties را انتخاب میکنیم

و گزینه ی See through را فعال میکنیم

تا بتوانیم آبجکت را کاملا در محل مورد نظر قرار دهیم

سپس گزینه ی reset layout را میزنیم و وارد ویو پرسپکتیو میشویم

سپس بر روی اسم آبجکت torus کلیک راست کرده و گزینه ی Editable poly را انتخاب میکنیم.

اکنون وارد ویو Left شده و دو خط لبه ی بالا و پایین آبجکت را انتخاب کرده و سپس Delete را میزنیم

سپس وارد نمای Top شده و دایره وسط آبجکت را انتخاب و مجددا delete را میزنیم.

مجددا وارد نمای front شده و سپس آبجکت را انتخاب کرده و سپس shift را نگه داشته

 و ماوس را درگ (کشیدن ماوس) میکنیم تا آبجکت کپی شود

سپس آن را در محل مورد نظر قرار میدهیم و با استفاده از scale اندازه آن را تنظیم میکنیم.

اکنون لبه ی آبجکت را انتخاب کرده و مجددا Shift را نگه داشته و ماوس را کمی به داخل درگ میکنیم تا کپی شود

و سپس همین کار را تکرار کرده و این بار لبه را به سمت بالا میکشیم و به آن ارتفاع میدهیم

و سپس آن را به سمت داخل متمایل میکنیم.

اکنون Border selection را انتخاب کرده و سپس از بخش edit geometry گزینه ی attach را انتخاب میکنیم

اکنون ctrl را نگه داشته و لبه ها را انتخاب کرده و سپس bridge را میزنیم تا دو لبه را به هم متصل نماید.

اکنون با استفاده از Scale بر آمدگی ها و فرو رفتگی های آبجکت را مطابق عکس تنظیم میکنیم.

سپس با استفاده از ابزار Chamfer  و Connect لبه های آبجکت را نرم میکنیم.

اکنون لبه ی بالای آبجکت را انتخاب کرده و سپس با استفاده از ابزار Collapse بالای آبجکت را میبندیم.

اکنون میخواهیم که بخش بالای چوب را مدل سازی کنیم

برای اینکار ابتدا یک Cylinder یا استوانه رسم میکنیم

و سپس در بالای آبجکت قرار میدهیم و سپس بر روی آبجکت کلیک راست کرده و editable poly را انتخاب کرده

و صفحه ی بالای استوانه را انتخاب کرده و سپس delete را میزنیم تا پاک شود.

اکنون رأس های استوانه را انتخاب کرده و سپس با استفاده از ابزار Extrude در آن فرو رفتگی ایجاد میکنیم

و سپس با استفاده از Connect در آن 6 عدد Segment افقی ایجاد میکنیم.

اکنون میخواهیم که ساختار استوانه را بپیچانیم.

برای اینکار از بخش Modifiers در منوی اصلی گزینه ی parametric deformers را انتخاب و سپس مدیفایر Twist را انتخاب میکنیم.

سپس از بخش پارامتر های آن از طریق بخش Angle( زاویه) میتوانیم میزان پیچ را تعیین نماییم

اکنون برای نرم کردن لبه های آن از مدیفایر Turbo smooth استفاده کرده و سپس 

مجددا مدیفایر Taper را انتخاب کرده تا اندازه ی نوک آبجکت را تنظیم نماییم

اکنون از بخش پارامتر های این مدیفایر گزینه ی Curve فرم منحنی را تنظیم مینماییم.

اکنون لبه ی کف آبجکت را انتخاب کرده و سپس shift را نگه داشته

 و ماوس را به سمت داخل درگ و کپی میکنیم تا جایی که یک دایره کوچک باقی بماند 

و سپس همین کار را تکرار کرده و از لبه ی دایره یک استوانه به سمت پایین ایجاد میکنیم

و سپس مدیفایر Mesh smooth را انتخاب کرده تا آن را نرم تر نماییم.

برای تماشای آموزش مدل سازی با مدیفایر Twist فیلتر شکن خود را روشن و ویدیو زیر را Play کنید.

5/5