در این مقاله به آموزش مدل سازی لوستر چوبی در نرم افزار تری دی مکس میپردازیم و یاد میکیریم که چگونه آبجکت های مورد نیاز خودمان را مدل سازی نماییم.

مدل سازی لوستر چوبی در تری دی مکس

اکنون میخواهیم که برای مدل سازی لوستر چوبی از احجام آماده ی نرم افزار تری دی مکس استفاده کنیم

برای این کار ابتدا ار بخش Create سپس از بخش Standard Primitives 

یک Cylinder یا استوانه به اندازه دلخواه ایجاد میکنیم.

سپس آن را انتخاب کرده و shift را نگه داشته و به سمت بالا درگ (کشیدن ماوس) میکنیم تا آبجکت مورد نظر کپی شود.

سپس یک Circle یا دایره انتخاب کرده و به صورت عمودی در وسط استوانه ها قرار میدهیم.

سپس استوانه ی کپی شده را در زیر استوانه ی اول قرار میدهیم.

 و سپس وارد بخش Modify شده تا به تنظیمات آن دسترسی پیدا کنیم

و Radius یا شعاع آن را 190 میلیمتر و Height یا ارتفاع آن را 100 میلیمتر قرار میدهیم.

اکنون یک Box انتخاب کرده و length یا طول آن را 73 میلیمتر 

و width یا عرض آن را 250 و ارتفاع آن را 4000 میلیمتر قرار میدهیم 

 آن را کپی کرده و عرض آن را 180 و ارتفاع آن را حدود 1000 میلیمتر تعیین میکنیم

سپس وارد تنظیمات استوانه ی کوچکتر شده و تعداد Sides یا ضلع های آن را روی عدد 6 قرار میدهیم.

اکنون یک استوانه ی دیگر در بالای Box قرار میدهیم و تعداد اضلاع آن را بر روی 6 تعیین میکنیم.

اکنون میخواهیم که از box ها کپی گرفته و دور تا دور استوانه قرار دهیم

برای این کار ابتدا از بخش Adjust pivot و سپس Alignment گزینه ی Center to object را انتخاب میکنیم

تا محور در مرکز آبجکت قرار گیرد و سپس shift را نگه داشته و آن را کپی میکنیم

و تعداد کپی را روی عدد 5 قرار میدهیم.

اکنون استوانه ی بالا را انتخاب کرده و شعاع آن را بر روی 190 و ارتفاع آن را 170 میلی متر قرار میدهیم

و سپس وارد پارامتر های Box شده و تعداد Segment های آن را در ارتفاع 2 قرار میدهیم.

اکنون از بخش Modifier List مدیفایر Edit poly را انتخاب میکنیم

همان طور که از اسم آن مشخص است از این مدیفایر برای ویرایش پلی گان ها استفاده میشود

و بالای Box را به داخل خم میکنیم تا به شکل تصویر درآید.

اکنون با استفاده از ابزار Connect در Box ها 

تعدادی خطوط افقی و عمودی ایجاد میکنیم تا به چند پلی گان تقسیم شوند.

سپس F4 را زده تا edges یا لبه های آبجکت مشخص شوند 

سپس توسط Connect نزدیک لبه های آبجکت یک خط ایجاد میکنیم.

اکنون circle یا دایره را انتخاب کرده و همانند تصویر زیر یک کپی از آن میگیریم.

اکنون Box پایینی را انتخاب کرده و سپس تعداد Segment های آن را بر روی 3 قرار میدهیم

و سپس توسط Edit poly و بخش vertex بخش پایینی آن را به سمت  داخل میکشیم

و سپس همانند روش قبل از آن 5 کپی گرفته و دور تا دور آبجکت قرار میدهیم

و سپس توسط Chamfer آن را تقسیم کرده و توسط connect یک خط نزدیک به لبه های آن ایجاد میکنیم.

سپس استوانه پایین را انتخاب کرده و به کمک alt +Q آن را ایزوله میکنیم تا فقط استوانه دیده شود

اکنون صفحه ی بالا و پایین استوانه را پاک میکنیم

سپس خط لبه را انتتخاب کرده و shift را نگه میداریم 

و سپس ماوس را به سمت داخل درگ (کشیدن ماوس) میکنیم تا کپی شود.

سپس از بخش edit geometry گزینه ی collapse را انتخاب میکنیم تا صفحه بسته شود.

اکنون از آن یک کپی گرفته و در محل استوانه ی بالا قرار میدهیم.

اکنون استوانه ی بالای Box را انتخاب میکنیم

و با alt+ Q آن را ایزوله مینماییم

سپس با استفاده از connect نزدیک به لبه های آن دو خط ایجاد میکنیم

. همانند استوانه ی قبل صفحه ی بالا و پایین آن را پاک کرده و سپس کمی لبه ی آن را به سمت داخل کپی میکنیم

سپس توسط Chamfer در لبه های ضلع آن دو خط عمودی ایجاد میکنیم و سپس آن را از حالت ایزوله خارج میکنیم.

اکنون برای نرم کردن لبه های آبجکت از بخش Modifier List مدیفایر Turbo Smooth را انتخاب میکنیم.

این مدیفایر لبه های آبجکت را نرم تر کرده و از تیزی لبه های آن جلوگیری میکند.

اکنون استوانه ی بزرگ را انتخاب کرده و سپس آن را ایزوله میکنیم

و سپس پلی گان های وسط را انتخاب و پاک میکنیم و سپس توسط editable poly آن را به شکل تصویر زیر در میاوریم

و در نهایت کل آن را انتخاب و توسط Turbo smooth لبه های آن را نرم میکنیم.

اکنون برای مدل سازی لامپ یک oiltank انتخاب کرده و در محل مناسب قرار میدهیم

سپس توسط editable poly کمی از بخش پایین آن را انتخاب و سپس پاک میکنیم

و در صورت نیاز فرم آن را اصلاح میکنیم،سپس پلی گان رأس آن را انتخاب و پاک میکنیم

و سر آن را مطابق تصویر زیر فرم میدهیم.

اکنون از حالت ایزوله خارج شده و سپس آن را تا بالای لوستر ادامه میدهیم تا سیم لامپ نیز مدل سازی شود.

برای تماشای آموزش مدل سازی لوستر چوبی در نرم افزار تری دی مکس فیلتر شکن خود را روشن و ویدیو زیر را Play (پخش)کنید.

5/5

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید