در این مقاله به آموزش مدل سازی کمد لباس در نرم افزار تری دی مکس (3D Max) میپردازیم و یاد میگیریم که چگونه آبجکت های مورد نیاز خود را در این نرم افزار ترسیم کنید.

مدل سازی کمد لباس در تری دی مکس (3D Max)

اکنون میخواهیم برای مدل سازی کمد لباس از احجام هندسی آماده در نرم افزار تری دی مکس استفاده کنیم

ابتدا از بخش create و سپس Standard primitives یک Box انتخاب میکنیم.

سپس بر روی آبجکت مورد نظر کلیک کرده و سپس گزینه ی Convert to editable poly را انتخاب میکنیم.

با استفاده از این ابزار میتوانیم پلی گان های آبجکت مورد نظر را ویرایش کرده و به فرم دلخواه تغییر دهیم.

آبجکت مورد نظر را انتخاب کرده و سپس با استفاده از ابزار connect آن را همانند تصویر زیر به 3 قسمت تبدیل میکنیم.

مجددا ابزار connect را انتخاب کرده و این بار تعداد segment های آن را بر روی 3 قرار میدهیم

و همانند تصویر زیر پلی گان های مورد نظر را تقسیم بندی مینماییم.

مجددا ابزار Connect را انتخاب کرده و مطابق تصویر زیر پلی گان های مورد نظر را انتخاب و آن ها را نیز تقسیم بندی مینماییم.

اکنون پلی گان های وسط را انتخاب کرده و سپس ابزار Inset را انتخاب میکنیم

و سپس By polygon را انتخاب میکنیم .

حال پلی گان های دو طرف را انتخاب کرده و مجددا با استفاده از Inset یک offset از آن ها ایجاد میکنیم.

مجددا پلی گان های اطراف را انتخاب کرده و با استفاده از ابزار Extrude در آن به اندازه ی -40 سانتی متر فرو رفتگی ایجاد میکنیم.

مجددا پلی گان های میانی را انتخاب و همین روش را در آن ها اعمال میکنیم.

اکنون میخواهیم که کشوهای کمد را ترسیم کنیم 

برای این کار پلی گان محل مورد نظر را کپی کرده و

سپس با استفاده از ابزار Connect آن را با استفاده از خطوط افقی به 3 قسمت تقسیم میکنیم.

سپس یک قسمت را انتخاب کرده و از بخش Modifier List مدیفایر shell را انتخاب میکنیم

این مدیفایر به آبجکت مورد نظر ضخامت میدهد.

سپس گزینه ی Collapse to را انتخاب میکنیم.

اکنون ابزار bevel را انتخاب کرده و مقدار آن را 1 سانتی متر تعیین میکنیم

تا لبه های تیز آبجکت را نرم تر نماییم.

اکنون پلی گان پشت آبجکت را انتخاب کرده و  ابزار Inset را زده و مقدار آن را 1 سانتی متر تعیین میکنیم.

سپس select and uniform scale را انتخاب کرده و همانند تصویر زیر آبجکت را تقسیم بندی میکنیم.

اکنون پلی گان مستطیلی را انتخاب کرده و سپس با استفاده از Extrude به آن ضخامت میدهیم.

سپس با استفاده از ابزار Inset به اندازه ی یک سانتی متر از آن به داخل کپی میگیریم

سپس پلی گان های 3 طرف را انتخاب کرده و با استفاده از extrude به آن ضخامت میدهیم.

مجددا پلی گان روبه رو را انتخاب کرده و Inset را میزنیم و مقدار آن را 6 سانتی متر قرار میدهیم.

سپس Vertex را انتخاب کرده تا نقاط پلی گان مشخص شوند

و سپس همانند تصویر مقابل آن را به سمت داخل درگ (کشیدن ماوس) میکنیم

و برای ترسیم دستگیره پلی گان کوچکی که ایجاد شده است را انتخاب کرده و extrude کرده تا به آن ضخامت دهیم.

و سپس با استفاده از bevel آن را فرم میدهیم تا به دستگیره تبدیل شود.

اکنون با استفاده از affect pivot only محور مختصات را روی محل کشو قرار داده 

و سپس با استفاده از Mirror کشوهای دیگر را نیز اضافه میکنیم.

اکنون با استفاده از Inset در در هر بخش کمد یک طبقه ایجاد میکنیم.

5/5

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید