آشنایی با متریال سازی در ویری اسکچاپ ( بخش چهارم )

در این مقاله قصد داریم به ادامه مبحث متریال سازی در ویری اسکچاپ بپردازیم.

همانطور که گفته شد یکی از راه های رئال شدن صحنه شما اسفاده ی خوب و مناسب متریال می باشد .

در مقالات قبل متریال Generic را به طور کامل توضیح دادیم و در این مطلب به توضیح بقیه متریال ها می پردازیم. 

بعد از متریال Generic به متریال Metallic که در نسخه جدید ویری اسکچاپ همان PBR می باشد می رسیم.

با استفاده از این متریال شما به راحتی می توانید خاصیت فلزی بودن اشیا را بسازید که در بخش Metalness می توانید شدت فلزی بودن را تنظیم کنید

که بین اعداد 0 تا 1 می باشد و هرچه این عدد به صفر نزدیک تر باشد خاصیت فلزی آن کمتر و هر چه به یک نزدیک تر باشد خاصیت فلزی آن بیشتر می شود .

از قسمت Roughness می توانید میزان زمخت بودن متریالتان را تعیین کنید که هر چه بیشتر باشد زمخت تر در نتیجه بازتاب کمتری خواهد داشت و برعکس .

در قسمت IOR هم هر چه بیشتر باشد بازتاب بیشتر و در نتیجه متریال Diffuse خود را بیشتر از دست خواهد داد.

متریال بعدی Emissive می باشد که از خودش نور تولید می کند شما می توانید در چراغ ماشین یا تصویر پس زمینه از آن استفاده کنید.

در بخش تنظیمات این متریال در قسمت Intensity می توانید شدت نور را کنترل کنید و در بخش Transparency هر چه بیشتر باشد 

شفاف تر می شود و نور را بیشتر از خودش عبور می دهد و برعکس .

متریال Car paint مربوط به تنظیمات رنگ ماشین می باشد. تنظیمات مربوط به آن اینگونه است که ابتدا باید یک Base  برای آن در نظر بگیرید 

که می تواند یا رنگ باشد یا یک مپ . 

در قسمت Base Bump شما می توانید برجسنگی های مربوط به متریال را تنظیم کنید .

متریال بعدی Blend می باشد . با استفاده از این متریال می توانید چندین متریال را باهم ترکیب کنید . 

برای شروع شما باید یک Base  برای متریال انتخاب کنید سپس از قسمت  Add Coat  می توانید متریال های دیگری را اضافه کنید و سپس آنها را با

متریال اولیه مخلوط می شوند .

امیدوارم از این مطلب نهایت استفاده را کرده باشید.

5/5