آموزش رایگان تنظیمات دوربین در ویری اسکچاپ (V-ray For Sketchup)

در این مقاله قصد داریم به ادامه مطالب مربوط به تنظیمات دوربین در ویری اسکچاپ بپردازیم 

بعد از باز کردن قسمت تنظیمات و وارد شدن در قسمت camera سپس وارد قسمت تنظیمات مربوط به دوربین در پنجره راست شوید.

حالا در این مرحله از قسمت Volumetric Environment می توانید با انتخاب گزینه Environment Fog در بخش Type حالا 

تنظیمات مربوط به این بخش برای شما قابل مشاهده خواهد بود.

این پارامتر همانند Arial Perspective می باشد یعنی هر دو این پارامتر ها غباری را وارد صحنه شما می کنند .

تفاوت بین این دو پارامتر اینگونه است Arial Perspective باعث ایجاد یک عمق توسط ایجاد کنتراست در رندر شما می شود.

اما Environment Fog به طور کلی باعث ایجاد غبار در کل تصویر می شود.

در قسمت Distance با زیاد کردن عدد مربوط به آن محدوده دید ما بیشتر خواهد شد در نتیجه غبار موجود در صحنه کمتر صحنه شارپ تر و واضح تر می شود. 

اما هر چه این عدد کمتر حجم غبار موحود در صحنه بیشتر و این غبار باعث از بین رفتن نور صحنه و در نتیجه تاریک شدن آن خواهد شد.

پارامتر Height که مربوط به ارتفاع غبار و مه ما مربوط می شود. که هرچه عدد مربوط به آن کمتر باشد Fog میاد پایین تر و به کف زمین می رسد 

و هرچه آن را بالاتر ببریم ارتفاع مربوط به آن بالاتر خواهد رفت.

قسمت بعدی مربوط  Scatter GI می باشد با روشن کردن این قسمت نور صحنه زیاد خواهد شد در نتیجه زمان رندر شما بالا خواهد رفت.

در بخش Affected By با انتخاب گزینه Selected Lights می توانید از نور های موجود نور موردنظرتان را انتخاب کنید 

که این تنظیمات فقط روی آن تاثیر بگذارد.

5/5