تنظیمات اندازه گذاری در اتوکد

هنگام ترسیم در نرم افزار اتوکد ( Auto cad ) برای اینکه اندازه گذاری پروژه های مورد نظرمان را به صورت دقیق تر و به دلخواه خودمان انجام دهیم نیاز داریم تا به تنظیمات اندازه گذاری ( Dimension style ) تسلط کافی داشته باشیم.در این مقاله به تنظیمات اندازه گذاری در نرم افزار اتوکد میپردازیم.

برای به نمایش در آوردن پنجره ی تنظیمات خط اندازه در اتوکد ابتدا حرف D را تایپ نموده و سپس اینتر را میزنیم

 تا پنجره ی Dimension Style manager به نمایش در بیاید.

در بخش Style  میتوانیم انواع خط اندازه ها را داشته باشیم و خط اندازه ی مورد نظرمان را انتخاب کنیم.

به کمک گزینه ی New میتوانیم یک خط اندازه ایجاد کنیم و تنظیمات مورد نظرمان را برای آن تعریف کنیم.

زمانی که خط اندازه های متنوعی در این بخش داشته باشیم میتوانیم با انتخاب گزینه ی Set current ، خط اندازه ی مورد نظر را انتخاب کنیم 

تا برای ما فعال شود و از خط اندازه ی مورد نظر استفاده کنیم.

برای دسترسی به بخش تنظیمات خط اندازه ی مورد نظر از گزینه ی Modify استفاده میکنیم.

با انتخاب این گزینه پنجره ای به نام  Modify Dimension Style به نمایش در میاید که میتوانیم خط اندازه مورد نظرمان را به دلخواه تنظیم کنیم.

اولین بخشی که برای تنظیمات خط اندازه وجود دارد Line است که مربوط به تنظیمات خط میباشد.

با استفاده از گزینه ی Color میتوانیم رنگ خط را مشخص نماییم.

با استفاده از گزینه ی LineType میتوانیم نوع خط را مشخص کنیم 

به طور مثال میتوانیم تعیین کنیم که خط مورد نظر به صورت خط چین ،خط نقطه و یا خط صاف باشد.

گزینه ی بعدی در تنظیمات خط گزینه ی line weight میباشد که ضخامت خط را مشخص مینماید.

گزینه ی بعدی Suppress میباشد که دارای دو گزینه به نام های  DIM Line 1 و DIM Line 2 میباشد

 که میتوانیم با استفاده از آن تعیین کنیم که دو خط اطراف تکست اندازه گذاری در پلان مورد نظرمان نمایش داده شود یا خیر.

بخش بعدی این تنظیمات بخش Extension Lines میباشد که مربوط به تنظیمات خطوط ابتدایی و انتهایی اندازه گذاری است.

با استفاده از گزینه ی Color میتوانیم رنگ آن را تغییر دهیم همچنین با استفاده از دو گزینه ی Linetype ext line  میتوانیم نوع دو خط را مشخص کنیم 

و همانطور که در تنظیمات خط هم داشتیم میتوانیم تعیین کنیم که خط مورد نظرمان خط یا خطچین و … باشد.

با استفاده از گزینه ی Lineweight نیز ضخامت خط قابل تغییر میباشد و همچنین با فعال کردن و یا غیر فعال کردن گزینه های بخش Suppress میتوانیم

 تعیین کنیم کدام خط در ترسیمات ما قابل رویت باشد.

گزینه ی بعدی در تنظیمات خط اندازه Symbols and Arrows میباشد که مربوط به تنظیمات فلش میباشد.

از بخش Arrowheads میتوانیم نوع فلش ابتدایی و انتهایی را مشخص نماییم.

همچنین میتوانیم با استفاده از بخش Arrow size همانطور که از اسم ان پیداست سایز و یا اندازه ی فلش را تعیین نماییم.

5/5

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید