در این مقاله قصد داریم شمارا با دستور Move و زیر مجموعه های آن آشنا کنیم که به راحتی در مدلسازی های سه بعدی خود استفاده کنید.باما همراه باشید.

به دستور move که در مقالات آموزشی گذشته پرداخته ایم و با آن آشنا شدید اما دستور بعدی که جزو زیر مجموعه های آن است 

دستور move vertical هستش که اگر یک box بکشید و بعد این دستور را انتخاب کنید و دکمه ctrl را هم نگه دارید مشاهده می کنید که در راستای Z می توانید آبجکت خود را حرکت دهید .در صورتی که در دستور Move فقط در راستای X ,Y قابلیت حرکت وجود داشت.

دستور بعدی که soft edit curve هستش خطوط منحنی یا کروی که دارید را تغییر می دهد.درواقع می توانید از هر نقطه ای که روی خط انتخاب کردید خط مربوطه را ادیت کنید.

دستور بعدی copy هستش که بعد از انتخاب آن و زدن enter میتوانید آبجکت یا خط خود را تغییر مکان دهید.که در مقالات آموزشی گذشته زیاد از این دستور استفاده شده.

دستور بعدی که Rotate هستش که با دو حالت دو بعدی و سه بعدی آن را مشاهده می کنید.

اگر بخواهید با روتیت دو بعدی کار کنید ابتدا حجم خود را انتخاب کرده و enter را بزنید و بعد نقطه ای از سطح خود را انتخاب کنید 

برای شما حجمتان را فقط در راستای XوY تغییر حالت می دهد.

اگر بخواهید در راستای Z روتیت داشته باشید علاوه بر انتخاب گزینه دوم  این دستور می توانید به سربرگ Transform بروید و گزینه Rotate-3d را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب دستور و حجم مورد نظر باید انتخاب کنید که طبق کدام محور حجمتان روتیت شود و بعد با حرکت دادن زاویه روتیت خود را تعیین میکنید.

دستوراتی که گفته نمی شوند به این دلیل است که در مقالات آموزشی قبلی راینو به آن ها پرداخته شده. در صورت مرور مطالعات حتما به آن ها سر بزنید.

برای استفاده از دستور Orient ابتدا آبجکت را انتخاب کرده و بعد enter رابزنید  

با توجه به نوار راهنمایی که پایین صفحه نمایش برایتان وجود دارد گفته شده که Reference point خود را انتخاب کنید.

Reference point اول آن را انتخاب کنید.

و بعد باید Reference point دوم هم در ادامه همان ضلع خود انتخاب کنید.و بعد از آن راهنما می دهد که Target point اول و دوم خود را هم انتخاب کنید.

شمامی توانید چرخش حجم خود را با انتخاب مسیر ها به نتیجه دلخواه خود برسانید.

دستور بعدی از زیر مجموعه های دستور move گزینه Box edit هستش که شما میتوانید Box هایی که ترسیم کرده اید را ادیت کنید و آن هارا تغییر اندازه دهید.

بعد از انتخاب این دستور پنجره زیر برایتان نمایان می شود.

و بعد ازانتخاب کردن Box موردنظر آنگاه این پنجره فعال می شود و تمام آیتم های آن مثل طول و عرض  ارتفاع قابل تغییر است.

برای مشاهده جزئیات بیشتر از محیط راینو به لینک زیر که براتون گذاشتیم سر بزنید.