در این مقاله قصد داریم شمارا با نحوه ساخت پنجره در محیط راینو آشنا کنیم.با ما همراه باشید.

در ابتدا دستور Duplicate edge را انتخاب کنید.

در گام بعدی باید خطوط کنار پنجره را درحال انتخاب قرار دهید که هم با کلیک کردن این اتفاق حاصل می شود یا اینکه با استفاده از Polyline روی خطوط پنجره خطی را ترسیم کنید تا یک مربع کلی ترسیم شود.

مربعی که ایجاد کرده اید را انتخاب کنید و با استفاده از دستور Isolate objects باید تمام احجام خود را به غیر از مربع پنجره خاموش کنید.

در این مرحله باید به مربع خود ضخامت دهید پس دستور offset را فعال کنید.و رو به داخل کادر به آن یک ضخامت به عنوان مثال هفت سانتی بدهید.

و بعد کلید میانبر Ext را در قسمتCommand تایپ کنید تا پنجره را extrude کند و حجم بگیرد.

حال شما فریم پنجره خود را دارید .در این مرحله با استفاده از دستور Extrude لبه خط پنجره را بگیرید و تا پایین هدایت کنید تا یک صفحه ای برایتان داخل پنجره ایجاد شود

 

و برای مدلسازی پروفیل های روی پنجره بعد از اینکه به کادر پنجره ضخامت دادید خطوط داخلی را Explode کنید

بعد دستور Divide را که به معنی تقسیم کردن هستش فعال می کنید و خط مربوطه را در حال انتخاب قرار می دهید و بعد enter را می زنید و بعد باید تعیین کنید که به چند segments تبدیل شود 

به عنوان مثال اگر عدد 3 را بنویسید آن خط را به سه قسمت مساوی برایتان تقسیم میکند.

شما می توانید با تمامی خطوط این کار را انجام دهید و تقسیمات پنجره خود را ایجاد کنید.

و بعد با استفاده از دستور Copy آن خطوط را در محل مشخص اش قرار می دهید.

و بعد به این خطوطی که ایجاد کردید ضخامت می دهید.

خطوط اضافی بین پنجره ها با استفاده از دستور Trim پاک می شود.

و بعد کل خطوط خود را انتخاب کنید و دستور planarsrf  را بزنید و بعد دوباره پنجره را انتخاب کنید و آن را extrude کنید.

برای اینکه شیشه پنجره خود را ایجاد کنید می توانید برای سنگین نشدن صحنه پروژتون با دستور Surface from 3 or 4 corner points با استفاده از چهار نقطه گوشه پنجره یک Surface ایجاد کنید.

در اخر باید شیشه های پنجره را انتخاب کنید و مقدار کمی آن را Extrude کنید تا ضخامت بگیرند.

حال می توانید مابقی تصویر را که خاموش کرده بودید در صحنه به همان طریق فعال کنید.

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید