در این مقاله به آموزش دستور Join و Explode در راینو میپردازیم و این دو ابزار را باهم بررسی میکنیم.

همانطور که در آموزش های قبلی گفته شد خطوطی که با ابزار Line segments ترسیم میکنیم

مستقل از یکدیگر هستند با این وجود شما میتوانید با استفاده از دستور join آن ها را به یکدیگر متصل کنید.

برای استفاده از این ابزار ابتدا باید با کلیک و درگ خطوط مور نظر را انتخاب کرده 

سپس در نوار ابزار آیکون Join را انتخاب کنید.

کلید میانبر این دستور کلید های ترکیبی ctrl j میباشد.

با استفاده از این دستور میتوانید خطوطی که با هم نقطه اشتراک دارند را به هم متصل کنید.

اکنون مشاهده میکنید که همه ی سگمنت ها به هم متصل شده اند

و اگر به خط فرمان نیز توجه کنیم هم میبینیم که نوشته

 چندین منحنی به هم متصل شده و یک منحنی جدید باز یا بسته را ایجاد کرده است.

عکس دستور join دستور explode میباشد

که خطوط متصل به هم را از یکدیگر تفکیک میکند.

بنابر این برای انتخاب این ابزار کافیست که از بخش ابزار ها بر روی آیکون explode کلیک نمایید.

بدین ترتیب خطوط از یکدیگر جدا میشوند

و دیگر به هم متصل نخواهند بود و هر سگمنت به صورت متصل خواهد بود.

مجددا خطوط را انتخاب کرده و با استفاده از دستور join آن ها را به هم متصل میکنیم

حال فرض کنیم که میخواهیم یکی از خطوط را از سایر خطوط ها جدا کنیم

برای اینکار آبجکت را انتخاب نموده و بر روی explode کلیک کنید 

سپس در حالی که کلید ctrl را پایین نگه داشته اید 

بر روی قسمتی از خط که قصد جدا کردن آن را دارید کلیک کنید

دقت کنید که این خط از انتخاب  خارج شده باشد و بقیه خطوط همچنان در حالت انتخاب باشند

اکنون کافیست کلید های ترکیبی ctrl j را زده تا این خطوط به هم متصل شوند

اکنون مشاهده میکنید که سایر قسمت ها به هم متصل بوده و فقط خط مورد نظر از بقیه خطوط مستقل شده است.

در دوره ی مدلسازی راینو آکادمی معماری قوری به صورت کامل به بررسی محیط کاری راینو میپردازیم

 و تمامی موارد را گام به گام بررسی میکنیم این دوره از مرحله ی مقدماتی شروع شده و تا مرحله ی پیشرفته به پایان میرسد 

برای آشنایی بیشتر با محصول و نمونه کار استاد و نمونه پروژه های دوره از لینک زیر وارد صفحه ی دوره شوید.