عوض کردن رنگ تکسچر در ویری تریدی مکس به کمک rgb level

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید