روش انتقال متریال های ویری به لومیون به صورت استاندارد با استفاده از پلاگین  lime exporter