در این مقاله قصد داریم که با ضوابط طراحی پارکینگ ها در  زیر پهنه های مختلف M,R,S,G آشنا شویم.

همانطور که در آموزش های قبلی گفته شد در پهنه بندی شهر تهران 4 پهنه وجود دارد.

که با توجه به این پهنه ها ملک طراحی خواهد شد.

پهنه سکونت R ،پهنه فعالیت S،پهنه مختلط M ،پهنه حفاظت سبز و باز G 

که بیشترین پهنه ای که معمارهابا آن سر رو کار دارند پهنه ی مسکونی و پهنه ی M که تجاری اداری  و تجاری مسکونی میباشد.

همچنین پهنه ی S بیشتر پهنه ی فرهنگی تاریخی و بافت های قدیمی میباشد.

اکنون میخواهیم یاد بگیریم که ضوابط طراحی پارکینگ ها در زیر پهنه ها به چه صورت خواهند بود.

در زیر پهنه های مسکونی روی مساحت های خالصی که ما در اون زیر پهنه داریم تعداد پارکینگ محاسبه میشود.

همانطور که در تصویر زیر میینید در مساحت های زیر 50 متر 1 واحد پارکینگ 

بیشتر از 150 متر تا مساحت 250 متر مربع 2 واحد پارکینگ و در مساحت های بیش از 250 متر مربع 3 واحد پارکینگ باید طراحی شود.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده میکنید

در بخش تجاری اداری و پهنه ی S چون یک سری پارکینگ برای کارکنان و یک سری برای مراجعین باید طراحی شود

تعداد پارکینگ های مورد نیاز هر واحد به صورت تفکیک شده نمایش داد شده است.

به طور مثال ما اگر در این پهنه 200 متر زیر بنای مفید داشته باشیم

در پهنه ی S123  تعداد 4 پارکینگ باید طراحی شود.

دوره ی آموزش اتوکد و ضوابط شهرداری آکادمی معماری قوری شامل آموزش کامل نرم افزار اتوکد دو بعدی همراه با 

آموزش ضوابط شهرداری نقشه کشی فاز یک معماری برای پروسه جواز و ضوابط نظام مهندسی میباشد.

اگر به دنبال این هستید که نرم افزار اتوکد را به صورت حرفه ای بیاموزید و با ضوابط نظام مهندسی آشنا شوید 

و به صورت جدی پروژه های معماری بگیرید پیشنهاد ما به شما این دوره میباشد.

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید