کرکسیون دوره مدلسازی تری دی مکس با آقای برومند

این ویدیو دارای نکات آموزشی درباره ابزار هوشمند Extrude میباشد.