یکی از جلوه های محبوب در عکاسی ، جلوه‌ی Depth of field یا فکوس به زبان عامیانه است. در این ویدیو یاد میگیریم چور در ویری برای راینو این جلوه زیبا را ایجاد کنیم

English version of the tutorial