آموزش ساخت متریال در اسکچاپ به کمک پلاگین تیا رندر

در این جلسه درباره ساخت متریال با پلاگین تیا رندر صحبت میکنیم
یکی از قسمت های مهم در ساخت هر متریالی ، بامپ نام دارد . بامپ برای ایجاد نا هموار در سطح متریال به کار میرود. به کمک یک تکسچر سیاه و سفید که از همان قسمت دیفیوز گرفته شده است، استفاده میکنیم
قدرت بامپ با عدد زیر آن تغییر میکند
روشنی بیشتر در تکسچر باعث بلند شدن سطح و تیرگی بیشتر در تکشچر باعث پست تر شده سطح میشود
بامپ برای متریال سنگ تراورتن خیلی مناسب نیست اما برای متریالی مثل آجر ما به بامپ نیاز داریم تا ملات آجر پست تر از تایل های آجر باشد
یا برای متریال سیمان میتواند کاربرد بیشتری داشته باشد چرا که سطح سیمان از ناهمواری زیادی برخوردار است
حالا متریال آجر را خواهیم ساخت
از تکسچرهای پی بی آر برای ساخت این متریال استفاده خواهیم کرد
برای قسمت های مختلف متریال ، تکسچرهای مناسب آن در نظر می‌گیریم
میتوانیم تکسچرهای انتخابی را به دلخواه ویرایش کنیم
برای تعیین میزان بازتاب میتوانیم تکسچر رافنس ویرایش کنیم
قسمت های روشن تر در تکسچر رافنس باعث بازتاب بیشتر میشود
در این متریال بامپ بسیار اهمیت زیادی دارد
میتوانیم از مپ دیسپلیسمنت هم برای بامپ استفاده کنیم
البته آن را به دلخواه ویرایش میکنیم
از هر مپ سیاه و سفیدی که با مپ دیفیوز مطابقت داشته باشد میتوان استفاده کرد حتی مپ رافنس
در قسمت تکسچر بامپ ،کنتراست بیشتر بین تایل و ملات باعث نتیجه بهتری خواهد شد

English version of the tutorial

In this session, we will talk about creating materials with the Tia Render plugin
One of the important parts in making any material is called bump. Bump is used to create unevenness on the surface of the material. We use a black and white texture taken from the same diffuse part
The power of the bump changes with the number below it
More brightness in the texture makes the surface higher and more darkness in the texture makes the surface lower
The bump is not very suitable for travertine stone material, but for a material like brick, we need a bump so that the brick mortar is lower than the brick tiles.
Or for cement material, it can be more useful because the surface of cement has a lot of roughness
Now we will make the brick material
We will use PBR textures to make this material
We consider suitable textures for different parts of the material
We can edit selected textures as desired
To determine the amount of reflection, we can edit the texture texture
Brighter parts in the roughness texture cause more reflection
Bump is very important in this material
We can also use displacement map for bump
Of course, we will edit it as desired
Any black and white map that matches the diffuse map can be used, even the roughness map
In the bump texture part, more contrast between tile and mortar will give a better result