آموزش نورپردازی با تیا رندر برای اسکچاپ ( نورپردازی شب و روز )

در این جلسه درباره نورپردازی محیطی در اسکچاپ صحبت خواهیم کرد
ما در این جلسه از موتور رندر تیا استفاده میکنیم که به صورت پلاگین نصب میشود
ابتدا وارد قسمت اینوارنمنت میشویم و نورپردازی بوسیله خورشید و آسمان را انتخاب میکنیم
سپس بوسیله ابزار shadow در اسکچاپ ، زمان روز را در ۲۴ ساعت تعریف میکنیم
یعنی اینکه نورپردازی ما در روز ، شب ، ظهر ، عصر یا غروب باشد و زاویه تابش خورشید را تعیین میکنیم
حتی میتوانیم فصل مورد نظر را انتخاب کنیم که تصویر نهایی ما چه حس و حال داشته باشد، تابستانی باشد یا زمستانی یا بهار یا پاییز
میتوانیم ماه و سال و ساعت و دقیقه دقیق نیز برای تصویر نهایی در نظر بگیریم
نورپردازی کاملا بستگی به سلیقه شما دارد
در قسمت environment میتوانیم خورشید و آسمان را فعال و غیر فعال کنیم
تنظیمات پیشفرض برای این قسمت مناسب است
برای روشنتر شدن صحنه میتوانیم از بخش display ، از پارامترهای دوربین واقعی استفاده کنیم
مثل ف number یا ایسو یا شاتر اسپید
افزایش ایسو باعث حساس شدن لنز دوربین به روشنایی میشود و صحنه روشنتر میشود اما مقدار نویز تصویر نهایی نیز زیاد میشود
کاهش عدد ف نامبر، باعث بیشتر باز شدن دیافراگم و در نتیجه روشن تر شدن تصویر نهایی میشود
همچنین باز یا بسته شدن دیافراگم دوربین تاثیر بر مقدارdepth of field تصویر نهایی نیز میگذارد
افزایش عدد شاتر اسپید در دوربین های واقعی باعث طولانی تر شدن ثبت تصویر میشود و همین امر باعث افزایش روشنایی در تصویر نهایی میشود
برای تصویر نهایی نورپردازی صبح را انتخاب میکنم و زاویه مایل تابش خورشید را انتخاب میکنم
برای نورپردازی شب باید از نورهای مصنوعی هم استفاده کنیم

English version of the tutorial

In this session, we will talk about ambient lighting in SketchUp
In this session, we use the Thea rendering engine, which is installed as a plugin
First, we enter the environment section and choose lighting by the sun and the sky
Then, using the shadow tool in Sketchup, we define the time of day in 24 hours
It means that our lighting is during the day, night, noon, evening or sunset and we determine the angle of the sun
We can even choose the desired season, what kind of mood our final image will have, be it summer or winter or spring or autumn.
We can consider the exact month, year, hour and minute for the final image
Lighting completely depends on your taste
In the environment section, we can enable and disable the sun and sky
The default settings are fine for this part
To make the scene brighter, we can use the parameters of the real camera from the display section
Like F number or ISO or shutter speed
Increasing the ISO makes the camera lens more sensitive to light and the scene becomes brighter, but the amount of noise in the final image also increases
Decreasing the f-number causes the aperture to open more and, as a result, the final image becomes brighter
Also, opening or closing the camera aperture affects the depth of field value of the final image
Increasing the number of shutter speed in real cameras makes the recording of the image longer and this increases the brightness in the final image
For the final image, I choose the morning lighting and choose the oblique angle of the sun
We should also use artificial lights for night lighting