بررسی تغییرات و امکانات جدید اسکچاپ - قسمت اول

در این قسمت قابلیت‌های جدید اسکچاپ ۲۰۲۲ را بررسی میکنیم
اولین ابزار جدید ، گزینه سرچ است
از قسمت getting started میتوانیم به این ابزار دسترسی داشته باشیم
هر ابزاری را میتوانیم در این قسمت سرچ کنیم و آن را به راحتی پیدا کنیم
این اولین قابلیت جدید اسکچاپ ۲۰۲۲ است
ابزار بعدی که بسیار مهم است، lasso select نام دارد.
یک حالت جدید برای انتخاب موضوعات در ویوپورت
اگر یادتان باشد دکمه میانبر ابزار select ، اسپیس بود
دکمه میانبر ابزار lasso select ، شیفت+اسپیس است
استفاده از ابزار lasso select بسیار ساده است اما قواعد مهمی نیز دارد
جهت انتخاب هم در ابزار سلکت و هم در ابزار lasso select اهمیت ویژه‌ای دارد
اگر ماوس را از سمت راست به چپ ببریم ، همه موضوعات داخل کادر، انتخاب میشوند
اما اگر ماوس را از سمت چپ به راست ببریم ، فقط موضوعاتی انتخاب میشوند که ۱۰۰% آنها در داخل کادر وجود دارند
به طور مثال اگر ماوس را از سمت چپ به راست ببریم فقط ماشین هایی انتخاب میشوند که ۱۰۰% آنها در داخل کادر هستند

English version of the tutorial

In this section, we will review the new features of SketchUp 2022
The first new tool is the search option
We can access this tool from the getting started section
We can search for any tool in this section and find it easily
This is the first new feature of SketchUp 2022
The next very important tool is lasso select.
A new mode for selecting subjects in the viewport
If you remember, the shortcut button of the select tool was space
The lasso select tool shortcut is shift+space
Using the lasso select tool is very simple, but it also has important rules
The selection direction is very important in both the select tool and the lasso select tool
If we move the mouse from the right to the left, all the subjects inside the box will be selected
But if we move the mouse from left to right, only subjects are selected that are 100% inside the box.
For example, if we move the mouse from left to right, only cars that are 100% inside the frame will be selected.

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید