پروژه داخلی کار شده در دوره تیا رندر برای اسکچاپ

دوره کوتاه و کاربردی تیا رندر برای اسکچاپ که یکی از خروجی های این دوره رو میبینید. شما در این دوره با تضمین به همین سطح خواهید رسید.

English version of the tutorial

A short and practical course on Tia Rendering for Sketchup, which you can see as one of the outputs of this course. You will reach this level with guarantee in this course.

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید