مقایسه پلاگین ویری و تیا برای اسکچاپ

در این قسمت از آموزش، مقایسه موتور رندر ویری و تیا برای اسکچاپ.
قبل از اینکه برویم به مقایسه ی این دو موتور رندر قدرتمند که برای اسکچاپ منتشر شدند، یک توضیح از صفحه نمایش بگم.
سمت چپ نتایج موتور رندر ویری و سمت راست نتایج موتور رندر تیا را داریم. تمامی نتایجی که میبینید از دوره‌های آکادمی معماری قوری است.
مردم زیادی این سوال را از ما میپرسند که :
برای اسکچاپ کدام موتور رندر مناسب تر هست ؟
تیا رندر یا ویری.
خب مورد اول اینکه هر دو موتور رندر به صورت پلاگین به نرم افزار اسکچاپ اضافه می‌شوند.
هر دو الگوریتم یکسانی دارند، الگوریتم مونت کارلو.
یعنی اینکه محاسبات و کد نویسی یکسانی دارند.
این محاسبات به عهده سی پی یو کامپیوتر شما است.
و هر دو موتور رندر با ضعیف ترین کامپیوتر ها هم کار میکنند.
پس تا اینجا هر دو موتور رندر با هم مشابه هستند.
تفاوت اصلی این دو موتور رندر امکانات آنها است.
ویری امکانات بیشتری نسبت به تیا رندر دارد.
اما منظور از امکانات بیشتر چیست ؟
امکاناتی مثل متریال های آماده بیشتر و آبجکت‌های آماده بیشتر.
ویری امکانات بیشتری نسبت تیا رندر دارد اما از طرفی یادگیری آن به زمان بیشتری نیازمند است و سخت تر هست.
منابع بیشتری برای ویری موجو است ، کتابخانه کاملتر متریال و آبجکت

English version of the tutorial

In this part of the tutorial, we will compare Vray and Thea rendering engines for SketchUp.

Before we compare these two powerful rendering engines released for Sketchup, let me explain the screen.

On the left side we have the results of the Vray rendering engine and on the right side we have the results of the Thea rendering engine. All the results you see are from the courses of Ghori Academy of Architecture.

Many people ask us this question:

Which rendering engine is more suitable for Sketchup?

Thea render or VRay.

Well, the first thing is that both rendering engines are added to the Sketchup software as plugins.

Both have the same algorithm, the Monte Carlo algorithm.

It means that they have the same calculations and coding.

These calculations are done by your computer’s CPU.

And both rendering engines work with the weakest computers.

So far both rendering engines are similar.

The main difference between these two rendering engines is their features.

Vray has more features than Thea Render.

But what do you mean by more facilities?

Features such as more ready-made materials and more ready-made objects.

Vray has more features than Thea Render, but on the other hand, learning it requires more time and is more difficult.

More resources are available for Vray, a more complete library of materials and objects