تفاوت ورژن‌های اسکچاپ

در این آموزش به تفاوت ها و شباهت های ورژن‌های مختلف نرم افزار اسکچاپ میپردازیم.اسکچاپ از سال 2014 تا به امروز که ورژن 2022 را منتشر کرده است تغییرات چندانی در محیط  کاربری خود ایجاد نکرده است و بیشتر تمرکز شرکت سازنده این نرم افزار یعنی Trimble روی بهبود عملکرد نرم افزار و بهینه کردن کد نویسی های آن بوده است. تغییرات زیاد معمولا نتیجه خوبی برای کمپانی سازنده نرم افزار ندارد و باعث کمتر شدن کاربران آن میشود.

English version of the tutorial

In this training, we will discuss the differences and similarities of different versions of Sketchup software. Sketchup has not made many changes in its user environment since 2014 until today, when it released version 2022, and most of the focus of the company that created this software is Trimble. It has been on improving the performance of the software and optimizing its coding. Many changes usually do not have a good result for the software company and cause fewer users.