تنظیمات رندر نهایی و تست رندر ویری 6 برای تری دی مکس

تنظیمات ویری 6 برای تری دی مکس را بررسی خواهیم کرد.تنظیمات رندر نهایی و تنظیمات تست رندر را آموزش میدهیم. ابتدا یک صحنه برای آموزش ساختم و از رنگ اینوارنمنت برای نورپردازی استفاده کردم. اگر همین الان تست رندر بگیرم میبینید که صحنه نور کافی هست . برای تست رندر ابتدا دو رندر المنت دینویزر و لایت میکس را فعال میکنم. لایت میکس ابزاری هست برای تنظیمات نورپردازی. که سه حالت اول آن کاربرد بیشتری دارد. ایندیویجوال لایت حالتی است که هر منبع نور به شکل جداگانه قابل تغییر هست اما درحالت گروپ لایت منابع نور یکسان از یک تنظیمات برخوردار هستند. گام دوم برای تست رندر ، کادربندی مناسب است. میتوانیم از سایزهای متداول استفاده کنیم یا تناسب تصویر را به دلخواه تغییر دهیم. با تغییر تناسب رزولوشن ارتفاع و عرض ، نوع های مختلفی از قاب ها را خواهیم داشت. عددی که در قسمت رزولوشن میگذاریم ، تاثیری در اندازه رندر اینتراکتیو نخواهد داشت. در رندر اینتراکتیو تغییر اندازه فریم بافر به صورت مستقیم روی اندازه رزولوشن تصویر اثر میگذارد. دلیل اضافه کردن دو رندر المنت دینویزر و لایت میکس این بود که بتوانیم نورها را کنترل بکنیم و بتوانیم ایرادات کار را ببینیم و با دینویزر بتوانیم نقص های رندر را سریعتر ببینیم. میتوانیم از لنز افکت هم استفاده کنید تا منابع نور طبیعی تر شوند. اما برای رندر نهایی باید چه کار کنیم ؟ در رندر نهایی عددی که در قسمت رزولوشن میگذاریم بسیار مهم هست. دو حالت برای ایمیج سمپلر وجود دارد که پراگرسیو و باکت نام دارند. حالت پراگرسیو تمامی رزولوشن تعیین شده را یکجا محاسبه میکند به همین خاطر فشار بیشتری به سیستم کامپیوتر شما خواهد آمد اما مزیتی که دارد این است که هر موقع که از شرایط رندر راضی بودید میتوانید رندر را متوقف کنید و از آن ارسال کنید. همینطور از دیگر مزایا آن این است که چون کل تصویر یکجا محاسبه میشود ، میتوانید ایرادات کار را هم در رندر نهایی ببینید. اما حالت باکت برای زمانی مناسب است که شما از نبود ایراد در رندر نهایی اطمینان حاصل کردید و صحنه شما سنگین هست یا رزولوشن بالایی در نظر گرفتید که باعث ناپایداری سیستم کامپیوتر شما میشود که نتیجه آن بیرون پریدن از نرم افزار یا هنگ کردن است، در این مورد میتوانید ازحالت باکت استفاده کنید چرا که تصویر را به قسمت های کوچکتر تقسیم میکند که اینکار باعث میشود محاسبات با فشار کمتری به سیستم کامپیوتر شما انجام شود. گزینه مهم بعدی در رندر نهایی نویز ترشولد هست. هر چقدر این عدد به صفر نزدیک تر باشد رندر نهایی شما نویز کمتری خواهد داشت اما زمان رندر شما طولانی تر خواهد شد که ابزار دینویزر میتواند در این میان بسیار مفید باشد. نورهای ثانویه نیز در حال پیشفرض کفایت خواهند کرد.

English version of the tutorial

We will check the Vray 6 settings for 3D Max. We will teach the final rendering settings and rendering test settings. First, I made a scene for training and used environment color for lighting. If I take a rendering test right now, you will see that the light scene is sufficient. To test the rendering, I first activate two rendering elements, Denoiser and Lightmix. Lightmix is a tool for lighting settings. The first three modes are more useful. Individual light is a mode where each light source can be changed separately, but in group light mode, the same light sources have the same settings. The second step for rendering testing is proper framing. We can use common sizes or change the fit of the image as desired. By changing the ratio of height and width, we will have different types of frames. The number we put in the resolution field will not affect the size of the interactive rendering. In interactive rendering, changing the size of the frame buffer directly affects the size of the image resolution. The reason for adding two rendering elements, Denoiser and Lightmix, was to be able to control the lights and to be able to see the flaws in the work, and with Denoiser, we could see rendering defects faster. We can also use the lens effect to make the light sources more natural. But what should we do for the final rendering? In the final rendering, the number we put in the resolution section is very important. There are two modes for the image sampler, which are called progressive and bucket. Progressive mode calculates all the set resolution at once, so it will put more pressure on your computer system, but its advantage is that whenever you are satisfied with the rendering conditions, you can stop the rendering and send it. Also, one of its other advantages is that because the whole image is calculated at once, you can see the flaws in the final rendering. But the bucket mode is suitable for when you have made sure that there are no problems in the final rendering and your scene is heavy or you have considered a high resolution, which causes the instability of your computer system, which results in jumping out of the software or hanging. In this case, you can use the bucket mode because it divides the image into smaller parts, which makes calculations with less pressure on your computer system. The next important option in the final rendering is threshold noise. The closer this number is to zero, the less noise your final rendering will have, but the longer your rendering time will be, the Denoiser tool can be very useful in this regard. Secondary lights will also suffice in the default mode.

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید