آموزش تنظیمات تست رندر در ویری برای رویت ( V-Ray for Revit Settings )

در این آموزش کوتاه تنظیمات رندر تست را یاد خواهیم گرفت. برای رندر تست از حالت اینتراکتیو استفاده میکنیم. این حالت به ما امکان مشاهده تغییرات را در همان لحظه میدهد. هر تغییری مثل ویرایش متریال ها یا تغییر نورپردازی را همان لحظه مشاهده خواهید کرد. ابتدا من رزولوشن را تنظیم میکنم. حالا حالت اینتراکتیو را فعال میکنیم. به طور مثال اگر تغییراتی در تنظیمات VRAY sun ایجاد کنیم، همزمان در frame buffer تغییرات را خواهیم دید. مثلا intensity را کم یا زیاد میکنم. برای اینکه بتوانید در رندرهای تست ، بدون نویز تصویر را ببینید، کافیست از دینویزر استفاده کنید تا خیلی سریع تصویری تمیز داشته باشید. برای فعال کردن این گزینه کافیست در قسمت settings و قسمت چنلز آن را فعال کنید و اگر از کارت گرافیم

English version of the tutorial

In this short tutorial, we will learn test rendering settings. We use interactive mode for test rendering. This mode allows us to see the changes at the same moment. You will see any changes like editing materials or lighting changes right away. First I set the resolution. Now we activate the interactive mode. For example, if we make changes in the VRAY sun settings, we will see the changes in the frame buffer at the same time. For example, I increase or decrease the intensity. In order to be able to see the image without noise in the test renderings, just use the denoiser to get a clean image very quickly. To activate this option, it is enough to activate it in the settings section and the channels section, and if it is from the graphics card