آموزش رایگان ویری برای رویت - رزولوشن

پکیج آموزش ویری رویت ( V-Ray for Revit Complete Training )

در این آموزش درباره رزولوشن در خروجی نهایی، در vray for revit صحبت خواهیم کرد. رزولوشن تعیین کننده تعداد پیکسل ها در خروجی نهایی است. هر چقدر تعداد پیکسل ها در خروجی نهایی بیشتر باشد ، اندازه بیشتری میتوانیم روی تصویر نهایی زوم کنیم. پس افزایش رزولوشن به ما کمک میکند بتوانیم بیشتر روی تصویر نهایی زوم کنیم اما زمان رندر هم بیشتر خواهد یافت. افزایش رزولوشن هیچ ربطی به واقعی تر شدن رندر ندارد فقط باعث افزایش قدرت زوم میشود همین. قبل از اینکه مثال هایی را درباره رزولوشن بزنیم ، ابتدا ratio را باید توضیح دهم. این عدد تعیین کننده نسبت طول به عرض کادر ما است. ابتدا باید تشخیص بدهیم چه تناسبی برای کادر نهایی ما مناسب است. به طور مثال ابتدا حالت پورتریت را انتخاب میکنیم و رزولوشن ۲۰۰*۲۵۰ را تست میکنیم. حالا رزولوشن را افزایش میدهیم به ۸۰۰*۱۰۰۰ . قدرت زوم بیشتر شده است و جزئیات بیشتری از تصویر میبینیم. حالا رزولوشن را باز هم افزایش میدهیم به ۲۰۰۰*۲۵۰۰. همانطور که میبینید تاثیری بر واقعی تر شدن رندر نهایی ندارد اما میتوانیم بیشتر زوم کنیم و جزئیات بیشتری را ببینیم.

English version of the tutorial

In this tutorial, we will talk about the resolution in the final output, in vray for revit. Resolution determines the number of pixels in the final output. The more pixels in the final output, the more we can zoom in on the final image. So, increasing the resolution helps us to zoom more on the final image, but the rendering time will be longer. Increasing the resolution has nothing to do with making the rendering more realistic, it just increases the zoom power. Before we give examples about resolution, I must first explain ratio. This number determines the ratio of the length to the width of our frame. First, we need to determine what fit is right for our final frame. For example, first select the portrait mode and test the resolution of 250×200. Now we increase the resolution to 1000*800. The power of zoom has increased and we see more details of the image. Now we increase the resolution again to 2000×2500. As you can see, it does not affect the final rendering, but we can zoom in more and see more details.

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید