ساخت متریال خیابان در vray برای revit

برای بزرگتر شدن اندازه این تکسچر کافیست می توانیم از قسمت appearance manager اقدام کنیم. همانطور که مشاهده میکنید اندازه تکسچر بزرگتر شد. حالا میخواهیم یک متریال pbr در vray برای revit بسازیم. ابتدا باید تکسچرهایی که میخواهیم دانلود کنیم. تکسچرهای آلبیدو، رافنس ، نرمال بامپ را دانلود میکنیم. میخواهیم متریال آسفالت خیس را بسازیم. تکسچرهایی که دانلود کردیم را در متریال جنریک جای گذاری میکنیم. حالا این متریال را به خیابان نسبت میدهیم. همانطور که میبینید متریال آسفالت خیس به خوبی ساخته شده است. با افزایش بازتاب آسفالت، زمان رندر افزایش یافته است. میتوانیم اندازه و چرخش این متریال را از قسمت appearance manager کنترل کنیم.

English version of the tutorial

To increase the size of this texture, we can use the appearance manager. As you can see, the size of the texture became bigger. Now we want to create a pbr material in vray for revit. First, we need to download the textures we want. We download Albedo, Roughness, Normal Bump textures. We want to make wet asphalt material. We place the downloaded textures in the generic material. Now we attribute this material to the street. As you can see, the wet asphalt material is well made. As the asphalt reflectivity increases, the rendering time is increased. We can control the size and rotation of this material from the appearance manager.