استفاده از آبجکت ویری به صورت رایگان

برای استفاده از کتابخانه ویری یا همون cosmos browser در ایران چطور باید از آن استفاده کرد؟ ابتدا وارد بخش تنظیمات شده و سپس گزینه سوم را از حالت پیش فرض یعنی حالت اتوماتیک پراکسی دیتکشن روی حالت none قرار می دهیم. سپس می توانیم بدون ایجاد هیچ مشکلی از این ابزار در ایران استفاده کنیم. امیدوارم که تمام ایرانی ها بتوانند از ابزار های این چنینی بهترین استفاده را بکنند

English version of the tutorial

How to use vray library or cosmos browser in Iran? First, enter the settings section and then set the third option from the default mode, i.e. the automatic proxy detection mode, to none. Then we can use this tool in Iran without causing any problems. I hope that all Iranians can make the best use of such tools

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید