نور و رنگ رندر با پست پرو

برای استفاده از کتابخانه ویری یا همون cosmos browser در ایران چطور باید از آن استفاده کرد؟ ابتدا وارد بخش تنظیمات شده و سپس گزینه سوم را از حالت پیش فرض یعنی حالت اتوماتیک پراکسی دیتکشن روی حالت none قرار می دهیم. سپس می توانیم بدون ایجاد هیچ مشکلی از این ابزار در ایران استفاده کنیم. امیدوارم که تمام ایرانی ها بتوانند از ابزار های این چنینی بهترین استفاده را بکنند

English version of the tutorial

In this tutorial, we are trying to turn a raw rendering into a more attractive and realistic rendering. This work is done using Photoshop software and with the help of post production technique. In this tutorial, you will learn about different tools for adjusting light and colors.

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید