بزرگ یا کوچک کردن تکسچر در راینو

در این آموزش یاد میگیریم چطور اندازه تکسچر ها را در راینو بزرگ یا کوچک کنیم. بعد از این که یک آبجکت را در راینو انتخاب کردیم، از قسمت پراپرتیز گزینه تکسچر مپینگ را انتخاب می کنیم. مهم ترین بخش قسمت type هست که معمولا بر روی دو گزینه سرفیس یا باکس قرار می دهیم. بعد از تنظیم قسمت type ، به سراغ قسمت uvw میرویم که گزینه های روتیشن و ریپیت را داریم. با گزینه روتیشن که در سه محور اصلی تعریف شده است میتوانیم جهت قرار گیری تکسچر را تعیین کنیم. با گزینه ریپیت هم میتوانیم در سه جهت اصلی تکسچر را بزرگ یا کوچک کنیم.

English version of the tutorial

In this tutorial, we will learn how to increase or decrease the size of textures in Rhino. After we select an object in Rhino, we select the texture mapping option from the properties section. The most important part is the type part, which we usually put on two options: surface or box. After setting the type section, we go to the uvw section where we have rotation and repeat options. With the rotation option that is defined in the three main axes, we can determine the direction of the texture. With the repeat option, we can enlarge or reduce the texture in three main directions.

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید