آموزش پنجره رندر ویری 6

آموزش کوتاه درباره دو تا از ابزارهایی که در فریم بافر ویری هستند. برای همه نرم افزار هایی که ویری را دارند . اولین ابزار که به صورت پیش فرض فعال است برای شارپ کردن تصویر استفاده می شود. اگر این گزینه را فعال کنیم همانطور که در صحنه می بینیم تصویر شارپ تر می شود. تنظیمات آن را میتوانید کم یا زیاد کنید تا به نتیجه دلخواه برسید. ابزار دوم که از لایه ها باید اضافه شود ابزار curves است که برای تنظیم روشنایی و کنتراست صحنه استفاده می شود. امیدوارم که آموزش به دردتون خورده باشه.

English version of the tutorial

A short tutorial about two of the tools that are in the V-Ray framebuffer. For all software that have V-Ray. The first tool that is enabled by default is used to sharpen the image. If we activate this option, as we can see in the scene, the image becomes sharper. You can increase or decrease its settings to achieve the desired result. The second tool that should be added from the layers is the curves tool, which is used to adjust the brightness and contrast of the scene. I hope the training was useful to you.