خیلی وقت ها در نرم افزار اسکچاپ به دنبال یک زاویه مناسب برای پروژه خود میگردیم تا از همان زاویه، پروژه مان را بوسیله رندر یا اسکرین شات به کارفرما خود ارائه دهیم. در این میان اگر بخواهیم به زوایای قبلی برگردیم چکار باید انجام دهیم ؟ کافیست از بخش camera گزینه های Next برای زاویه بعدی و Previous برای زاویه قبلی را انتخاب کنیم.
برای راحتی و سرعت بیشتر میتوانیم کلیدهای میانبر برای این دو ابزار انتخاب کنیم. همانطور که میدانید در نرم افزار اسکچاپ بسیاری از ابزار ها کلید میانبر ندارند و ما باید کلیدهای میانبر شخصی سازی شده خود را استفاده کنیم.
کافیست به بخش window رفته از بخش Preferences گزینه Shortcuts را انتخاب کرده و از لیست ابزارها یا از طریق قسمت Filter ابزار مورد نظر را پیدا کنیم و کلید میانبر مدنظرمان را به آن نسبت دهیم. برای آموزش کامل ویدیو زیر را دنبال کنید.

Many times we look for a suitable angle for our project in SketchUp software, so that we can present our project to our employer through rendering or screenshot from the same angle. In the meantime, if we want to return to the previous angles, what should we do? It is enough to select the options Next for the next angle and Previous for the previous angle from the camera section.
For more convenience and speed, we can choose shortcuts for these two tools. As you know, in Sketchup software, many tools do not have shortcut keys and we have to use our personalized shortcut keys.
It is enough to go to the window section from the Preferences section and select the Shortcuts option and find the desired tool from the list of tools or through the Filter section and assign the desired shortcut key to it.