در نرم افزار تری دی مکس هنگامی که میخواهیم یک لبه یا همان ( edge ) را پاک کنیم ، باید حواسمان باشد تا به روش درستی این لبه را پاک کنیم. اگر لبه را در حالت Loop انتخاب کنیم ( با دبل کلیک روی هر لبه loop آن انتخاب میشود یا از طریق ribbon میتوانیم گزینه loop را بزنیم ) و سپس دکمه backspace را روی کیبورد فشار دهیم با وجود حذف آن لبه که به صورت loop انتخاب شده است ، گره ها ( vertex ) حذف نخواهند شد. اگر دکمه delete را هم روی کیبورد فشار دهیم با وجود حذف لبه مدنظر باز هم مشکلی بوجو می‌آید چرا که polygon ها و ورتکس های مرتبط با loop نیز همراه با آن حذف میشوند. بهترین و تمیز ترین حالت پاک کردن یک لبه ( در حالت لوپ ) در یک موضوع فشار دادن کلید های ctrl + backspace میباشد. برای دیدن آموزش تصویری لطفا ویدیو زیر را مشاهده فرمایید.

In 3D Max software, when we want to erase an edge, we must be careful to erase this edge in the right way. If we select the edge in loop mode (by double-clicking on each edge, its loop is selected or we can click on the loop option through the ribbon) and then press the backspace button on the keyboard, even though the edge that is selected as a loop is deleted. , the nodes (vertex) will not be deleted. If we press the delete button on the keyboard, even though the desired edge is deleted, there is still a problem because the polygons and vertices related to the loop are also deleted along with it. The best and cleanest way to delete an edge (in loop mode) is to press the ctrl + backspace keys. To see the video tutorial, please watch the video below.