رزومه استاد امین نظری

مجری پروژه‌ی عظیم شبیه سازی پزشکی امریکا ،سابقه 15 سال تدریس در حوضه CGI ، سابقه 13 سال تدریس نرم‌افزار Cinema 4D