آموزش ابزار line

ابزار لاین: همه ی احجام در اسکچاپ از به هم پیوستن خطوط صورت می گیرد ابزار لاین یکی از پرکاربرد ترین ابزار در اسکچاپ  است دسترسی به لاین به دو طریق هست هم فشردن کلید L است هم کلیک کردن بر روی ایکون لاین    وقتی خطوطی که ترسیم کرده ایم را به هم وصل کنیم…