دانلود آبجکت ایرانی برای تری دی مکس و اسکچاپ به همراه تمامی تکسچرها. فرمت FBX هم گذاشتیم که بتونید در نرم‌افزارهای مثل راینو ، رویت ، سینمافوردی و …

فرمت های تری دی مکس و اسکچاپ و FBX اضافه شد

از فرمت FBX در همه نرم افزارهای سه بعدی میتونید استفاده کنید ( باید import کنید )

فرمت های تری دی مکس و اسکچاپ و FBX اضافه شد

از فرمت FBX در همه نرم افزارهای سه بعدی میتونید استفاده کنید ( باید import کنید )

فرمت های تری دی مکس و اسکچاپ و FBX اضافه شد

از فرمت FBX در همه نرم افزارهای سه بعدی میتونید استفاده کنید ( باید import کنید )