آموزش رایگان ویری نکست برای مکس

آموزش رایگان Vray Next For 3dsMax

ترجمه و تحلیل توسط حامد غلامرضایی

CREATE BY CHAOSGROUP AND GHOORI3D

TRANSLATED BY HAMED GHOLAMREZAEI

PERSIAN LANGUAGE