آموزش شبیه سازی پارچه در نرم افزار اسکچاپ

مدت زمان آموزش:8 دقیقه

در این جلسه از آموزش های رایگان به شبیه سازی پارچه در نرم افزار اسکچاپ،توسط پلاگین Cloth Works میپردازیم،همچنین با ابزار های این پلاگین آشنا شده و روش استفاده از این پلاگین پر کاربرد را یاد میگیریم.