آموزش مدلسازی قوس در در تری دی مکس (3D Max)

مدت زمان آموزش: 3 دقیقه

در این جلسه از آموزش های رایگان به مدلسازی در محیط تری دی مکس (3d Max) میپردازیم و یاد میگیریم که چگونه در این نرم افزار انواع قوس را مدلسازی کنیم.