آموزش مدیفایر Melt در تری دی مکس (3D Max)

مدت زمان آموزش: 2 دقیقه

در این جلسه از آموزش های رایگان با مدیفایر Melt که یک دفورمر پرکاربرد در بخش انیمیشن سازی نرم افزار تری دی مکس میباشد،آشنا میشویم و پارامترهای این مدیفایر را بررسی میکنیم.