آموزش مدیفایرLattice در تری دی مکس (3D Max)

مدت زمان آموزش: 3 دقیقه

در این جلسه از آموزش ها رایگان با مدیفایر lattice که یک مدیفایر کاربردی در نرم افزار تری دی مکس میباشد،آشنا میشویم و پارامترهای آن را بررسی میکنیم و یاد میگیریم که چگونه با استفاده از این مدیفایر در تری دی مکس مدلسازی کنیم.