آموزش مدیفایر FFD در تری دی مکس (3D Max)

مدت زمان آموزش: 4 دقیقه

در این جلسه از آموزش های رایگان با مدیفایر FFD که یک مدیفایر کاربردی برای کنترل فرم آبجکت ها در نرم افزار تری دی مکس میباشد،آشنا میشویم و پارامترهای آن را بررسی میکنیم و یاد میگیریم که چگونه با استفاده از این مدیفایر در نرم افزار مدلسازی کنیم.