آموزش مدیفایر Cloth در تری دی مکس

مدت زمان آموزش:3 دقیقه

در این جلسه از آموزش های رایگان به مدل سازی یک مبل راحتی میپردازیم و یاد میگیریم که چگونه توسط مدیفایر Cloth یک ساختار پارچه ای شکل را شبیه سازی کنیم.