آموزش مدیفایر Extrude در تری دی مکس (3d Max)

مدت زمان آموزش: 7دقیقه

در این جلسه از آموزش های رایگان با مدیفایر Extrude آشنا میشویم و یاد میگیریم که چگونه یک مدل سه بعدی را توسط این مدیفایر،در بعد سوم برجسته کنیم.