آموزش مدیفایر Noise در تری دی مکس (3D Max)

مدت زمان آموزش: 4 دقیقه

در این جلسه از آموزش های رایگان با مدیفایر Noise که یک مدیفایر کاربردی برای ایجاد بی نظمی در سطوح،در نرم افزار تری دی مکس میباشد،آشنا میشویم و پارامترهای آن را بررسی میکنیم و یاد میگیریم که چگونه با استفاده از این مدیفایر در نرم افزار مدلسازی کنیم.