آموزش مدیفایر Twist(تویست) در تری دی مکس

مدت زمان آموزش:2 دقیقه

در این جلسه از آموزش های رایگان با مدیفایر Twist (تویست) آشنا میشویم و پارامتر های آن را بررسی میکنیم،همچنین یاد میگیریم که چگونه با استفاده از این مدیفایر در نرم افزار تری دی مکس مدل سازی کنیم.