آموزش مدلسازی پارامتریک در اسکچاپ

مدت زمان آموزش:6 دقیقه

در این جلسه از آموزش های رایگان با استفاده از پلاگین Slicers و curviloft آشنا میشوید و یاد میگیرید که چگونه با استفاده از این پلاگین ها یک نیمکت به سبک ارگانیک مدل سازی کنید.