6 ترفند برای داشتن رندر رئال

مدت زمان آموزش:5 دقیقه

یکی از بزرگترین دغدغه های تری دی آرتیست ها داشتن یک رندر طبیعی و رئال میباشد اکثر اوقات برای یک رندر ساعت ها وقت میگذاریم ولی در پایان رندر مورد نظر رئال و قابل قبول نخواهد بود،در این جلسه از آموزش های رایگان 6 ترفند برای داشتن رندر رئال را یاد میگیریم.