تعدادی از قدیمی‌ترین هنرجویان آکادمی معماری قوری

آیدی اینستاگرام برخی هنرجویان

محمد نبوی از دوره ویری اسکچاپ و کرونا رندر

مسعود طیاری از دوره ویری اسکچاپ و پک کامل اسکچاپ

حامد شیخی از دوره ویری اسکچاپ

سپهر مهاجرانی از دوره ویری راینو

بهاره باورصاد از دوره ویری اسکچاپ و طراحی آشپزخانه

بهنام کبیری از دوره ویری اسکچاپ

محمدرضا رمضانی از دوره ویری اسکچاپ و کرونا رندر

میلاد شاهی از دوره تری دی مکس و ویری

عرفان دارونی از دوره تری دی مکس

وحید غفاری از دوره های تری دی مکس، ویری اسکچاپ و اینسکیپ

امین صداقت نیا از مدلسازی اسکچاپ و ویری

حیدر کاسب زاده از دوره  طراحی آشپزخانه و کابینت

پرس و جو از هنرجویان ما : ( ترجیحا واتساپ پیام بدید بهشون )

اطللاعات برخی از هنرجویان جهت پرس و جو:

نگین پالیزوان از دوره اسکچاپ ، ویری اسکچاپ ، تری دی مکس و ویری تری دی مکس / شماره تماس : 09394733898

بهاره باورصاد از دوره مدلسازی اسکچاپ و ویری اسکچاپ / شماره تماس : 09163803375

فربد هدایتی از دوره اسکچاپ و ویری اسکچاپ / شماره تماس : 09124850507

حسین نوری از دوره اسکچاپ ، ویری و اینسکیپ / شماره تماس : 09019577214

سپهر مهاجرانی از دوره راینو ، ویری و اینسکیپ از فلورانس ایتالیا / شماره تماس: 3206045329 39+

فرهاد گودرزی از دوره ویری اسکچاپ / شماره تماس : 09015041166

مجتبی نیازی از دوره راینو و ویری / شماره تماس: 09181436156

فرشاد فرحانی از دوره ویری اسکچاپ و مدلسازی اسکچاپ / شماره تماس 09018369052

محمد دیوسالار از دوره مدلسازی اسکچاپ و ویری اسکچاپ / شماره تماس : 09382158648